Martin Vrátník - překlady, tlumočení a včelaření

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
  Deutsche Version

Svatý Ambrož, patron včelařů

Email Tisk PDF
Svatý Ambrož

Svatý Ambrož se narodil kolem roku 339 v Trevíru v dnešním Německu jako syn vysokého římského úředníka. V Římě vystudoval řečnictví a práva. Působil především v Miláně, proto také získal přívlastek milánský. Když v Miláně zemřel biskup, chtěli zvolit jeho nástupcem právě svatého Ambrože, přestože byl teprve katechumenem. Ambrož se nejprve zdráhá, nakonec však 7.12. 374 přijímá křest a posléze se stává biskupem. Po zvolení biskupem se vzdává veškerého svého majetku ve prospěch chudých a církve. Proslul především jako učitel církve a pastýř. Hájil čistotu víry např.ve sporu proti ariánům. Byl vynikajícím kazatel. Také na základě jeho kázání dochází k obrácení svatého Augustina z Hippo. Jeho věhlas se donesl až k markomanské královně Fritigile, které napsal jeden list a která se s Ambrožem chtěla setkat osobně. Proto se vydala do Milána, nezastihla však již světce naživu. Papež Bonifác VII. ho v roce 1298 prohlašuje velkým učitelem církve. Ovlivňoval také liturgii. Tzv. Ambroziánský ritus je v okolí Milána používán dodnes. Svatý Ambrož umírá na Bílou sobotu 4.4. 397 v Miláně a jeho ostatky jsou uloženy v milánské bazilice.

Svatý Ambrož bývá zobrazován jako biskup v pontifikáliích, často ve společenství dalších církevní otců (sv. Řehoř Veliký, sv. Jeroným a sv. Augustin z Hippo) nebo bývá zobrazován s dítětem v kolébce. K jeho atributům také patří husí brk, dobytče a především včely. Podle legendy spal svatý Ambrož jako dítě s otevřenými ústy a včely mu snesly do úst med (symbolizuje píli, výmluvnost a sladkost jeho kázání). Podle jiné legendy se vypráví, že mu jako malému dítěti v kolébce přistál na obličeji roj včel a aniž mu jediným bodnutím ublížil, odlétl.

Je patronem včelařů, výrobců svíček, učení, školních dětí, studentů.

Svatý Ambrož po sobě zanechal rozsáhlé dílo, z něhož na závěr uvádím tři zajímavé citáty k zamyšlení:

Nikdo se nevyléčí tím, že zraní někoho jiného.
Zlo v nás je mnohem horší než jakýkoliv vnější nepřítel.
Je opravdu úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.
Aktualizováno ( 06. prosince 2009 v 10:06 )  

Kontakt

Kontaktujte mě
Martin Vrátník
Milhostov 24
CZ-350 01  Cheb
Tel.: +420 603 488 800
E-Mail:
Datová schránka (ID): 5vo3ai
Skype: pylorus
Můžete mě kontaktovat i přes skype
Navigace: Titulní stránka Včely, med a včelaření Včelaření Svatý Ambrož, patron včelařů