Martin Vrátník - překlady, tlumočení a včelaření

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
  Deutsche Version

Německo-český včelařský slovník

Email Tisk PDF

Při studiu cizojazyčných odborných textů se často setkáváme s výrazy, které v běžných slovnících nejsou. Přináším Vám proto německo-český slovník včelařských pojmů. Základem pro tuto databázi posloužil časopis Včelařství, který v letech 1994 a 1995 vybraná německá slovíčka publikoval. Slovník jsem rozšířil o některé další výrazy a obraty a budu se snažit jej v průběhu času neustále rozšiřovat. Najdete-li nějakou nepřesnost, či chybějící slovíčko, dejte mi prosím vědět.

 

 Pro vyhledávání klikněte na příslušné písmeno abecedy nebo stiskněte současně Ctrl+F a zadejte hledaný výraz.  

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Abart e odrůda
Abbaumechanismus s mechanismus odbourávání
Abblenden s zastínění (čelní stěny úlu)
abdeckeln odvíčkovat
Abdecklungsgabel e odvíčkovací vidlice
Abdecklungsgefäß s odvíčkovací nádoba
Abdecklungshobel r odvíčkovací hoblík
Abdomen s zadeček
Abdrift r úlet (pesticidu)
Abfall r měl
Abfangkäfig r odchytávací klícka
Abfangzange e vychytávací kleště
abfegen smetat
abflammen ožehnout plamenem
Abflammlampe e letovací lampa
Abfüllbehälter r nádoba na stáčení medu
Abfüllen von Honig stáčení medu
Abfüllkübel r vědro na stáčení medu
Abgas s výfukový plyn
abgestorbenes Bienenvolk uhynulé včelstvo
Abhorchen s der Bienenvölker odposlouchávání včelstev
abiotisch abiotický
Abkehfeder e kosinka
Abkehrbesen r smetáček
Abkehrbeserl s smetáček
abkehren smést
Abkehrkasten r rojáček pro smetenec
Abkehrtrichter r smyk
abklopfen sklepat (včely)
Ableger r oddělek
Ablegerkasten r plemenáček
Abnehmen s des Honigraumes odebrání medníku
Abschlosswabe e krycí plást
Abschreibung e odpis
abschwefeln vysířit
Absorption e absorpce
Absperren s omezení matky mřížkou
Absperrgitter s mateří mřížka
Absperrschied s přepážka s mateří mřížkou
Abstammung e původ
Abstammungnachweis r průkaz původu
Abstandsbügel s mezerník
Abstandsknopf r mezerník
Abstandsrechen r mezerníkový hřeben (v listovácích)
Abstecken s der Königin uzavření matky do poklopky
abstehende Flügel vyvrácená křídla (při akarináze)
Abstechen s der Königin ubodání matky
abstossen sklepat (včely)
abtrommeln vybubnovat
Abtropfrost r rošt na odkapávání medu
Abwehrmechanismus r obranný mechanismus
ACA (Austrian Carnica Association) Rakouský spolek chovatelů kraňky
ACA-Leistungsprüfung kontrola užitkovosti v ACA
Ackerbohne e bob obecný
Ackerhahnenfuss r pryskyřník rolní
Ackerkratzdistel r pcháč oset
Ackerminze e máta rolní
Ackerrandstreifenprogrammn s program, při kterém se na okrajích polí nepoužívají pesticidy a hnojiva
Ackersenf r hořčice rolní
Ackerwildkräuter e polní plané rostliny
Ackerziest r čistec roční
Ader e žilka
ADI-Wert r množství pesticidu (mg/kg hmotnosti těla na den), které je možno přijímat v potravě denně během života, aniž by došlo k prokazatelným škodám na zdraví
adult dospělý
Aerosol s aerosol
Aerosprühmittel s přípravek pro letecký postřik
afrikanische Bienen africké včely
afrikanisierte Bienen afrikanizované včely
After r řiť
Afterdrohne e trubec z hrboplodu
Afterkönigin e dělnice-trubčice
Afterschwarm r poroj
aggresiv agresivní, útočný
Ahorn r javor
Ahornzierlaus s Drepanosiphon platanoides (mšice)
AID Auswertungs und Informationsdienst r Vyhodnocovací a informační služba pro výživu, zemědělství a lesy v SRN
Akarizid s akaricid
Akazie e akát, robinie
Akklimatisation e aklimatizace
Akkumulation e akumulace
Aktionsradius r akční rádius
akustische Verständigung der Honigbienen akustické dorozumívání včel
akute Paralyse e akutní paralýza, viróza
akute Toxizität e toxicita při jednorázovém příjmu látky
Albertiblätterstock r listovák Albertiho
Albertizange e kleště Albertiho
Algiermalve e sléz lesní
Allergie e gegen Bienengift alergie na včelí jed
Allermannsharnisch r česnek hadí
Alter s stáří, věk
Alternativimker r alternativní včelař
Altwabe e starý plást
Ameise e mravenec
Ameisensäure e kyselina mravenčí
Aminosäure e aminokyselina
Ammenbiene e kojička
Amöbenkrankheit e amébová nákaza
Amöbenseuche e amébová nákaza
Ampfer r šťovík
anaphylaktischer Schock anafylaktický šok, prudká reakce po včelím bodnutí
anatolische Bienen anatolské včely
Anbau r von Bienengewächsen pěstování včelařských rostlin
Anbauten an Rähmchen voskové můstky na rámcích
Anbrüter r sádka (při chovu matek)
Anbrüterkasten r sádka (při chovu matek)
anerkannte Belegstelle e uznaná oplozovací stanice
anerkannte Besamungstelle e uznaná oplozovací stanice
anerkanter Züchter uznaný chovatel
Anerkennungswerfahren s uznávací řízení
Anflugbrettchen s leták
Anflugklappe e sklopný leták
Anflugnische e česnová předsíňka
angeborene Neigungen im Bienenfolk přirozené sklony ve včelstvu
Angebot s nabídka
Angel e čep
Anhang r přívěsek
Anlöbrett s podložka pro zatavování
Anlockmittel s atraktant
anlöten lepit
Anlötlämpchen s zatavovací lampička
Anpassungsfähigkeit e přizpůsobitelnost
Ansagedienst für die Imker signalizační služba pro včelaře
Anschaffungskosten e pořizovací náklady
anstecken nakazit
Anstecktisch r nasazovací truhlík při prohlídkách zadováků, kozlík
Anstrich r von Bienenwohnungen nátěr úlů
Antennen e tykadla
Anthere e prašník
Anwender r uživatel
Anwendungsvorschrift e pokyny pro používání
Anzeigepflicht e für Bienenstände povinnost oznámení stanovišť
Apfelbaum r jabloň
Apfelsine e pomeranč
Aphiden e mšice
Aphizid s přípravek proti mšicím
Apimondia-Internationaler Verband der Bienenzüchter-Vereinigungen Mezinárodní svaz včelařských asociací
Apitherapie e apiterapie
Applikationstechnik e technika použití
Aprikose e meruňka
Arbeiterin e dělnice
Arbeiterinnenbrut e dělničí plod
Arbeiterinnengelege s hrboplod
Arbeitsbiene e dělnice
Arbeitsleistung der Biene pracovní výkonnost včel
Arbeitsraum r pracovní prostor
Arbeitsteilung e dělba práce
Arbeitstisch r pracovní stůl
ARGE der Deutschen Bieneninstitute Pracovní společenství německých výzkumných včelařských ústavů
Aroma s aroma
Arsentoxikose e otrava arsenem
Art e druh
Artenreichtum s druhový fond (rostlin pro včely)
Arzneimittel s léčivo
Assimilation e asimilace
Aster e astra
Atemgift s respirační jed
Atemloch s průduch, stigma
Atemorgan s dýchací orgán
Atemschutzgerät s respirátor
ätherische Öle éterické oleje
Atmosphäre e ovzduší
Atmung e dýchání
Atrophie e atrofie
Attest s atest
Aufbau r von Ablegern výstavba oddělků
Aufbewahrung e krátkodobé skladování
Auffangstreifen r startovací proužek
Auffütterung im Herbst krmení na podzim
Aufkaufspreis r nákupní cena
Aufketten s řetízkování včel při stavbě
Aufmachung e vkusná úprava (zboží při prodeji)
Aufsatz r nástavek
Aufsatzkasten r nástavek
Aufsatzzarge e nástavek
aufsetzen nasadit
Aufstellung e der Bienewölker rozestavění úlu
Aufwand r an Mitteln vynaložení prostředků
Aufwandmenge e dávka postřiku na hektar
Aufzuchtverfabren s postup odchovu
Auge s oko
Augustschau r podzimní prohlídka
aus Zwei mach Drei metoda rozmnožování, při které se z části dvou silných, ale ještě nikoliv v rojivé náladě jsoucích včelstev, vytváří na přelomu května a června třetí včelstvo
ausbeuten sbírat nektar a pyl
Ausbreitung e von Schadstoffen šíření škodlivin
ausdauernder Weisenkötreich r rdesno hadí kořen
Ausfälle e ztráty
Ausfall-Sonnenblume e slunečnice z výdrolu
Ausflugrichtung e směr výletu
Ausgangsmaterial s výchozí materiál
Ausgleichen s der Völker vyrovnávání včelstev
Auslandshonig r zahraniční med
Auslassen s des Wachses rozpouštění vosku
Auslaufhahn r výpustný kohout
Ausleckenlassen der Waben ponechání plástů k vylízání
Auslese e výběr
Auslöschung e von Pflanzenarten vyhlazení rostlinných druhů
Ausmerzen s schlechter Königinnen likvidace nevhodných matek
auspressen vylisovat
Ausräumverhalten s der Honigbienen čisticí pud včel
ausreichende Reife des Honigs dostačující zralost medu
Ausreisser r ulétlý roj
Ausrottung e vyhubení
Aussehen s des Honigs vzhled medu
Aussenlade e vnější dáseň, galea
Aussenmilbe e vnější roztoč
Aussenreizfütterung e venkovní podněcovací krmení
Aussenschädling r venkovní škůdce
Aussenskelett s vnější kostra, ektoskelet
Aussenstand r kočovné stanoviště
Aussenverpackung e vnější balení
ausscheiden vyměšovat
Ausschlag r výmladek
ausschlüpfen líhnout se
ausschneiden die Altwaben vyřezávat staré plásty
ausschwelfen vysířit
Aussieben s přesívání včel přes mateří mřížku
Ausstattung e der Beute vystrojení úlu
Ausstellung e výstava
Auswertung e der imkerlichen Beobachtung vyhodnocení včelařských pozorování
Auswintern s přezimování, jarní práce ve včelstvech
Auswinterung e přezimování
Auswinterungsverluste e zimní ztráty
Auswirkung e des Bienenbefluges účinek náletu včel
Auswurf r exkrement, výkal
Ausziehbeute e úl zadovák se zasouváním
Ausziehvorrichtung e vytahovací zařízení
B Backen s mit Honig pečení s medem
↑nahoru↑ Backhonig r med na pečení
Backrezept e recept na pečivo
Baklerizid s baktericid
bakterielle Erkrankung e bakteriální nákaza
Ballonbürste e kartáč na balonové krmítko
Bannwabe e lákací plást
Bärenklau e paznehtík
Bärenklee r komonice
Bärenlauch r česnek medvědí, planý
Basalmembrane e bazální blána
Basilienkraut s bazalka
Bastardklee r jetel zvrhlý, jetel švédský
Baubiene e stavitelka
Bauerneuerung e obnova díla
Bauchmark s břišní páska nervová
Bauchschuppe e břišní šupinka, sternit
Baurahmenblätterbeute e úl listovák se stavebními rámky
Baurahmenfensterfuttertrog r okénkové krmítko se stavebním rámkem
Baurahmenwachs s vosk ze stavebního rámku
Baurähmchen s stavební rámek
Bautrieb r stavební pud
Bayerische Landesanstalt für Bienenzucht Bavorský zemský ústav včelařský
Bearbeitung e des Honigs zpracování medu
befliegen nalétávat (na květy)
Beflugsbeobachtung e pozorování náletu včel
Befruchtung e oplození
Befruchtungskasten r oplodňáček
begatten oplodnit
Begattung e oplození
Begattungsableger r oddělek s mladou matkou
Begattungsausflug r snubní prolet
Begattungskästchen s oplodňáček
Begattungsschlauch r penis
Begattungsvölkchen s malé včelstvo v oplodňáčku
Begattungszeichen s oplozovací znaménko
Begleitbiene e doprovodná včela
Begrünung e ozelenění
Behaarung r obrvení
Behandlung e ošetření
Behandlung e von Bienenstichen ošetření po včelích bodnutích
Bein s noha
Beirat r stálý poradce (včel. svazu D.I.B.)
Beisitzer r přísedící (ve vedení včel. svazu)
Bekämpfung e (der Varroatose) boj (proti varroáze)
Belegnachweis r chovný lístek matky
Belegstation e oplozovací stanice
Belegstelle e oplozovací stanice
Belegung e oplození
Benehmen s chování
Beobachtungsbericht r zpráva o pozorování
Beobachtungsstock r pozorovací úl
Bepflanzung e mit Gehölzen osázení dřevinami
Berberitze e dřišťál
Bergahorn r javor klen
Bergimker r horský včelař
Bergjohannisbeere e meruzalka alpinská
Bersimklee r jetel egyptský
Berufs und Erwerbsimkerbund e. V. Svaz včelařů z povolání a komerčních včelařů
Berufsimker r včelař z povolání
Berufsimkerei e komerční včelařství, včelařský závod
beruhigen uklidnit
Beruhigungs-Spray r uklidňovací postřik
Besamungsapparat r inseminační přístroj
Besamungserfolg r oplodňovací úspěšnost
Besamungskapillare e inseminační jehla
Besamungsspritze e inseminační stříkačka
Besänftigen s der Bienen uklidnění včel
Besenginster r janovec
Besenheide e vřes
Beschickung e von Ausstellungen obesílání výstav
beschnäbeln olizovat (matku)
Beschneiden s des Flügels sestřižení křídla
Bestäubung e opylení
Bestäubungsprämie e prémie za opylování
Bestäubungstüchtigkeit e opylovací zdatnost
bestiften klást vajíčka
betäuben omámit
Betriebskosten e provozní náklady
Betriebsweise e způsob hospodaření
betrillern olizovat (matku)
Bettlacher Krankheit e májovka způsobená pylem pryskyřníku
Beurteilung e von Rückständen posouzení residuí
Beute e úl
Beute e als Bausatz úl jako stavebnice
Beuten-Beschlagteile jednotlivé části kování úlu
Beutenfenster s okénko úlu
Beutenkette e řetěz včel v úlu
Beutenkissen s izolační polštářek v úlu
Beutenstapel r fronta úlů skládaných na sebe ve včelínu
Beutenzubehör s příslušenství k úlu
Beutner r lesní včelař (ve středověku)
Bevölkerung e včelstvo
Beweiselung e přidání matky
Bien r včelstvo
Biene e včela
Bieneaschabe e zavíječ voskový
bienenabschreckend odpuzující včely
Bienenameise e kodulka Mutilla europaea
Bienenauge s medovník
Bienenausstellung e včelařská výstava
Bienenbaum r babyka
Bienenbehandlung e ošetřování včel
Bienenblut s krev včely
Bienenbrot s plástový pyl
Bienenbürste e smetáček
Bienendichte e hustota včel
Bienenei e vajíčko včely
Bieneneinfuhrgesetz s zákon o dovozu včel
Bienenewachsgeruch r vůně včelího vosku
Bienenfalke r včelojed
Bienenfalter r zavíječ voskový
Bienenfangapparat r včelochyt
Bienenfeind r škůdce včel
Bienenfladen r včelí plást
Bienenflora e včelí květena
Bienenflug r včelí let, let včelstva
Bienenflucht e výkluz
Bienenforschung e včelařský výzkum
Bienenfrass r vlha
Bienenfreitränke napajedlo včel volně v přírodě
Bienenfresser r vlha
Bienenfutter s včelí potrava
Bienengattung e rod včel
Bienengefährdung e ohrožení včel
bienengefährlich nebezpečný pro včely
Bienengewirk s voštiny
Bienenhalter r včelař, chovatel včel
Bienenhaltung e chov včel
Bienenhandschuh r včelařská rukavice
Bienenharz s dluž, propolis
Bienenhaube e včelařská kukla
Bienenhaus s včelín
Bienenheide e rojovník bahenní
Bienenhonig r včelí med
Bienenhut r včelařský klobouk
Bieneninstitut s včelařský institut
Bienenjäger r lovec divokých včel
Bienenjahr s včelařský rok (od VII-VIII do VII-VIII příštího roku)
Bienenkasten r úl
Bienenkitt r dluž, propolis
Bienenkönigin e matka, královna, králka
Bienenkorb r košnice
Bienenkörbchen s zrnovka
Bienenkot r včelí výkaly
Bienenkraut s mateřídouška
Bienenkunde e apidologie, věda o včelách
Bienenkunststoffmagazin s nástavek z umělé hmoty
Bienenlaus e včelomorka
Bienenmarkt r tradiční včelí trh (v Holandsku)
Bienenmedikament s léčivo pro včely
Bienenmeise e sýkora modřinka
Bienenmeister r včelmistr
Bienenmilbe e roztoč parazitující na včelách
Bienenmörder r leknín bílý
Bienenmotte e zavíječ voskový
Bienenmuseum s včelařské muzeum
Bienenmütterchen s malovčelař, který často zbytečně zasahuje do včel
Bienenpaket s paketa včel
Bienenpest e hniloba plodu
Bienenpflanze e včelařská rostlina
Bienenrasse e plemeno včel
Bienenrecht s včelařské právo
Bienenrepellent s repelent na odpuzování včel
Bienenruhr e včelí úplavice
Bienenruss r vosk z buněk
Bienensachverständiger r včelařský znalec
Bienensaug r hluchavka
Bienenseuche e včelí nákaza
Bienenseuchenverordnung e nařízení o včelích nákazách
Bienenschaden r škody na včelách
Bienenschädling r škůdce včel
Bienenschleier r včelařský závoj
Bienenschöpfer r sběračka na včely
Bienenschutz r ochrana včel
Bienenschwarm r roj včel
Bienensitz r im Winter sezení včel v zimě
Bienensprache e řeč včel
Bienenstachel r včelí žihadlo
Bienenstand r včelník, včelnice
Bienenstaubblüten pl květ hluchavky (lékár.)
Bienenstich r včelí bodnutí
Bienenstock r včelí úl
Bienenstockständer r podstavec pro úly
Bienentanz r taneček včel
Bienentränke e včelí napajedlo
Bienentraube e hrozen včel
Bienentrichter r nálevka na včely
bienenungefährlich netoxický pro včely
Bienenvater r včelař (zastarale)
Bienenvergiftung e otrava včel
Bienenvolk s včelstvo
Bienenvölkerbesatzdichte e počet včelstev na plošnou jednotku
Bienenvölkerbestand r stav včelstev (statistika)
Bienenwaage e úlová váha
Bienenwabe e včelí plást (dělničina) protiklad trubčí plást
Bienenwachs s včelí vosk
Bienenwachs-Giesstechnik e technika odlévání s včelím voskem
Bienenwachskerze e svíčka ze včelího vosku, voskovice
Bienenwanderung e kočování včel
Bienenwanderwagen r vůz na kočování včel
Bienenweide e včelí pastva
Bienenweidepflanze e včelařská rostlina
Bienenweidewert r hodnota včelí pastvy
Bienenweisel r včelí matka
Bienenweiser r včelí matka
bienenwissenschaftliche Forschungsanstalt e včelařský vědeckovýzkumný ústav
Bienenwohnung e včelí obydlí, příbytek
Bienenwolf r květolib včelí
Bienenwurm r zavíječ voskový
Bienenzaun r ohrada, v jejíchž stěnách jsou pod přístřeškem úly
Bienenzehnte r desátek z včelstev
Bienenzeitung e včelařský časopis
Bienenzucht e chov včel
Bienenzuchtbedarf r včelařské potřeby
Bienenzuchtberater r poradce pro chov včel, chovatelský referent
Bienenzüchter r chovatel včel, včelař
Bienenzüchterverein r včelařský spolek
Bienenzuchtgerät s včelařské nářadí
Bienenzüchtung e plemenářství, šlechtění včel
Bienenzünsler r zavíječ voskový
biologische Halbzeit e biologický poločas
biotisches Potenzial biotický potenciál
Birke e bříza
Birnbaum r hrušeň
Blätterbeute e listovák
Blatthonig r medovicový med
Blattlaus e mšice
Blattschneidebiene e včela Megachile
Blattstiel r řapík
Blaubeere e borůvka
blauer Natterkopf hadinec
Blindwabe e neobsednutý plást
Blumenmehl s pyl
Blumenstetitgkeit e florokonstantnost
Blütenbildung e tvorba květů
Blütenhonig r květový med
Blütenmischpollen r květový smíšený pyl
Blütenpollen r květový pyl
Blütenstaub r květový pyl
Blütenstetigkeit e florokonstantnost
Blütezeit e doba kvetení
Bluthartriegel r svída krvavá
Blutvergiftung e otrava krve
Bodenbrett s dno
Bodenlüftung e spodní větrání
Bodenreiniger r nástroj na čištění dna
Borretsch r brutnák
Borste e chloupek
bösartige Faulbrut e mor plodu
Brachland s úbor
Braunelle e černohlávek
Breitwabe e širokonízký rámek
Brombeere e ostružina
Bruchweide e vrba křehká
Brust e hruď
Brustdrüse e hrudní žláza
Brustschild r sternum
Bruststück s hruď
Brut e plod
Brutamme e kojička, krmička
Brutaufzucht e odchov plodu
Brutbox r für Weiselzucht oplodňáček pro chov matek
Brutgeschäft s plodování
Brutkrankheit e choroba plodu
Brutmilbe e roztoč na plodu
Brutnest s plodové hnízdo
Brutpest e mor plodu, hniloba plodu
Brutpflegeinstinkt r pud péče o plod
Brutrahmen r plodový rámek
Brutraum r plodiště
Brutseuche e nákaza plodu
Brutschrank r inkubátor, líheň
Brutstop r zastavení plodování
Bruttafel e plodová tabule
Bruttopreis r hrubá cena
Brutwabe e plodový plást
Buckelbrut e hrhoplod
Buckfastbiene e buckfastská včela
Bügel r štítek (scutellum)
Buche e buk
Buchenblattlaus e Phyllapis fagi
Buchweizen r pohanka
Bürste e kartáček
Büschelkrankheit e růžkatost včel
Büschelschön s svazenka
C Carnica-Belegslation e oplodňovací stanice kraňky
↑nahoru↑ Carnica-Biene e kraňka
Carnicaimker r chovatel kraňky
Circadianrhytmik e cirkadiální rytmus
Cordovan-Test r test mutace kordovan
Cornea e rohovka
Coxa e kyčel
Creosot r kreozot
Crocus r krokus
Cubitalindex r loketní index
Cubitalindex-messung e měření loketního indexu
Cyclopenbiene e kyklopka
cyprische Biene e kypřanka
D Dadantbeute e Dadantův úl
↑nahoru↑ Dachlukenfenster in dem Bienenhaus vikýřové okénko na včelíně
Dachs r jezevec
Dämmstoff izolační látka
Dampfhobel r parní hoblík
Dampfwachschmelzer r tavidlo na tavení vosku parou
Darmfauna e střevní fauna
Darmflora e střevní flora
Darmkanal r střevo
Darmprobe e vzorek střeva
Darmseuche e nosematóza
Dathepfeife e Datheho fajfka k vykuřování
Dauerreizung e trvalé podněcování
Dauerwirkung e trvalý účinek
Deckbrett s stropní okénko
Deckel r víko
Deckelschildlaus e štítenka
Deckelung des Honigs e zavíčkování medu
Deckelwachs s vosk z víček
Deckschuppen der Drohnen krycí šupinky trubce
Deckwabe e krycí plást
Defoliant r přípravek na odlistování
Degustation e degustace
Desensibilisation e desenzibilace
Desensibilisierung e desenzibilizace
Desinfektion e desinfekce
deutsche Biene e německá včela
Deutscher Apitherapiebund Německý svaz apiterapie
Deutscher Imkerbund DIB Německý včelařský svaz
Dextrose e dextróza
Diagnose e diagnóza
diagnostische Untersuchung e diagnostické šetření
diamantene Regel e diamantové pravidlo
Diastase e diastáza
Dickdarm s tlusté střevo
Dickwabe e plást silnější než 25 mm
Dill r kopr
Dimorphismus r dimorfismus
Dinkelstroh r špaldová sláma
diploide Drohneneier e diploidní trubčí vajíčka
Distel r bodlák
Dominanz e dominance
Doppelbeute e dvojitý úl, dvoják
Doppelboden r dvojité dno
Doppelhybrid r dvojitý hybrid
Doppelkreuzung e dvojité křížení
Doppelraumüberwinterung e přezimování ve dvou nástavcích
Doppelsieb s dvojitý cedník
doppeltes Umlarven dvojité přelarvování
doppelwandige Beute e dvoustěnný úl
Dosenfütterung e krmení v dávkách
Dosis e dávka
Dost r dobromysl
Dotter r žloutek
Douglasie e douglaska
Douglastanne e douglaska
Drahten s der Rähmchen drátkování rámků
Drahtgeflecht s drátěné pletivo
Drahtrollenhalter r držák na kotouč drátu
Drahtspanner r napínač drátu
Dreietager r třínástavkový úl
Dreiraumbeute e třínástavkový úl
Dreiwabenbegattungskästchen s oplodňáček na tři plásty
Dreiwabenkasten r tříplástový úlek
Dreiweghybrid r třícestný hybrid
Dressur der Biene drezura včely
Drittländer r rozvojové země
Drohn r trubec
Drohnenabsperrgitter s mřížka na trubce
Drohnenanzucht e chov trubců
Drohnenbau r im Brutbau trubčí dílo v plodišti
Drohnenbau r im Honigraum trubčí dílo v medníku
Drohnenbrut e trubčí plod
drohnenbrütige Königin e trubcokladná matka
drohnenbrütiges Volk trubčicovité včelstvo
Drohnenfalle e trubcochyt
Drohnenmade e trubčí larva
Drohnenpflegevolk s včelstvo s přidanými trubci
Drohnenrahmen r trubčí rámek
Drohnensammelplatz r trubčí shromaždiště
Drohnenschlacht e vraždění trubců
Drohnensieb s trubcochyt
Drohnenvolks trubčí včelstvo
Drohnenwabe e trubčí plást
Drohnenzelle e trubčí buňka
Drohnenzucht e chov trubců
Dröhnerich e trubčí včelstvo
Drüse e žláza
Dufoursche Drüse e Dufourova žláza
Duftdrüse e vonná žláza
Duftempfindlichkeit e citlivost na vůni
Duftlenkung e řízení vůní
Düngung e hnojení
dunkle Biene e tmavá včela
Dünndarm r tenké střevo
Dünnschichtchromatographie u chromatografie tenké vrstvy
Durchfall r průjem
Durchgänge durch die Waben průchody plásty
Durchgangskäfig r průlezná klícka
Durchgehen eines Schwarms s ulétnutí roje
Durchlenzung e jarní vývoj včelstva, prohřátí jarním teplem
Durchschnitterstrag r průměrný výnos
Durchsicht e der Völker prohlídka včelstev
Dürre e sucho
Durstnot e neuhašená žízeň včelstva
Dysenterie r dysenterie, úplavice
E Efeu r břečťan
↑nahoru↑ EG/Bestimmung e stanovy ES
Eiablage e kladení vajíček
Eiablagerate r počet kladených vajíček
Eibildung e tvorba vajíčka
Eibisch r proskurník topolovka
Eierstock r vaječník
Eigenverbrauch r vlastní spotřeba
Eichenrindlaus e Lachnus roboriz
Eileiter r vejcovod
Einäugiger r cyklop
einbetteln vžebrávat se
einbringen přinášet
Einbürgerung e introdukce
Eindicken s des Honigs zhuštění medu
Eindrahträdchen s značkovací kolečko
Eindrückmaschine e zalisovávač mezerníků
einengen zúžit
einknäulen sevřít matku
einkreuzen vkřížit
einlöten zatavit
Einlöttraffo s zatavovací transformátor
einsetzen usadit
Einschiebebrett s přepážka
Einschlagen s eines Schwarms sklepání roje
einschliessen uzavřít matku do klícky
einsperren uzavřít matku do klícky
eintragen přinášet
Einwabenkästchen s EWK úlek s jedním plástem
einweiseln introdukovat matku
einwintern zazimovat
Einzelauge s omatidium
Eischlauch r vaječná rourka
Embryo r embryo
Emission e emise
Empfindlichkeit e citlivost
Enddarm r výkalový vak
Entdeckclungsmesser s odvíčkovací nůž
entdeckeln odvíčkovat
Entdeckelungsgabel e odvíčkovací vidlice
Entdeckelungsgefäss s odvíčkovací podnos, nádoba
Entdeckelungswachs s vosk z víček
entleeren vyprázdnit
Entnahme e der Honigwaben odběr plástů s medem
entweiseln odebrat matku, osiřet
Erblichkeit e dědičnost
Erdbeere e jahoda
erkaltete Brut e zastydlý plod
erkrankt onemocnělý
Erle e olše
Ernährung e výživa
Erstausrüstung e vybavení pro začátečníky
Ersticken s udušení
Erstschwarm prvoroj
erwachsenes Insekt dospělý hmyz
erweitern rozšířit
Erweiterungswabe e plást na rozšíření
Erziehervolk s chovné včelstvo
Esche e jasan
Esparsette e vičenec setý
Essigsäure e kyselina octová
Exkrement s exkrement
F Facettenauge s složené oko
↑nahoru↑ fächeln větrat
falsche Drohne e trubec z hrboplodu
Faltschleier r skládací závoj
Farbanstrich r nátěr barvou
Farbensinn r smysl pro barvy
Farbmesser r kolorimetr
Farbstoff r barvivo
Farn r kapradí
Faulbrut e hniloba plodu
Faulbrutschorf r příškvar
Fegling r smetenec
Feldahorn r babyka
Feldbiene e létavka
Femur r stehno
Fenchel r fenykl
Fermentation e kvašení
Fernstand r kočovné stanoviště
Ferse e tarsus,.chodidlo
Fersenbürste e pylový sběrný kartáček
Fersenhenkel r posunovač pylu
Fett s tuk
Fettkörper r tukové tělísko
Fettsäure e mastná kyselina
Fettzelle e tuková buňka
Feuchtigkeit e vlhkost
Fichte e smrk
Filz r plst
Filzbinde e obrvení zadečku
Findigkeit e schopnost vyhledávat pastvu
Flachs r len
Flug r let
Flugbrett s leták
Flugdauer e doba letu
Flügel r  křídlo
Flügeldecke e krytka
Flügelhäckchen s háček
Fluggeschwindigkeit e rychlost letu
Flughindernisbewältigung e zvládnutí překážek letu
Flugloch s česno
Fluglochbeobachtung e pozorování česna
Fluglochschieber r česnová zástrčka
Flugmuskel r létací sval
Flugrichtung e směr letu
Flugweite e dolet
Fluchtbrett s prkénko s výkluzem
Flüssig tekutý
Formensinn r smysl pro barvy
Forschung e výzkum
Frassbild s požerek
Freiaufstellung e von Beuten postavení úlů ve volnu
Freibau r dílo postavené na divoko
Fremdmilbe e cizí roztoč
Fremdstoffe e cizí látky
Frostlage e mrazová poloha
Frühjahrsbehandlung jarní ošetření
Frühjahrsschwindsucht e jarní oslabení
Frühtracht e časná snůška
Fruchtzucker r ovocný cukr
Fühler r tykadlo
Fühlerputzapparat r ústrojí k čištění tykadel
Füllrahmen r plást
Fungizid s fungicid
Füttern krmit
Futterrinne e krmný žlábek
Futterwabe e plást s krmením
G Gabelbein s furkula
↑nahoru↑ Gartenbau r zahradnictví
Gärung e kvašení
Gattung e rod
Gaumensegel s epifarynx
Geäder s žilkování
gedeckelte Brut e zavíčkovaný plod
Gehirn s mozek
Gehölze e dřeviny
Gehörsinn r sluch
Geissel e bičík
gekörtes Volk včelstvo s vyhodnoceným exteriérem
Geländefahrzeug s terénní vozidlo
Gelée royale s mateří kašička, želé royal
Gelenk s kloub
Gemülleuntersuchung e kontrola spadu na roztoče
Generationsintervall r interval mezi generacemi
Geruch r vůně
Geruchsausgleichgitter s mřížka na vyrovnání vůní
Geruchsinn r čich
Geschlecht s pohlaví
Geschlechtsbestimmung e určení pohlaví
Geschlechtsschuppe e krycí plátek
geschlossene Population e uzavřená populace
Geschmack r chuť
Geschmacksprüfung e chuťová zkouška
Gewährstreifen r záruční páska
Gheddawachs s vosk včel A. dorsata nebo A. florea
Giessform e forma na lití (svíček)
Gift s jed
Giftblase e jedový váček
Giftdrüse e jedová žláza
Giftgewinnung e získávání jedu, těžba jedu
Glaskörper r sklivec
Glossa e jazýček
Glucose e glukóza
Goldrute e zlatobýl
Götterbaum r pajasan žlaznatý
Grabwespe e kutilka obecná
griechische Biene e řecká včela
Griffel r čnělka
grosse Wachsmotte e zavíječ voskový
Grossimker r velkovčelař
Gurke e okurka
Gussform e forma na lití vosku
gutartige Faulbrut e hniloba plodu
H Honig r med
↑nahoru↑
CH chemische Identifikation e chemické určení
↑nahoru↑ Chemorezeptor r chemoreceptor
Chiasma s chiasma (zlom na chromosomu)
Chitin s chitin
Chitincuticula e chitinová kutikula
Chitinpanzer r chitinový krunýř
Chitinplatte e chitinová destička
Chloramphenikol r chloramfenikol
Chlorkohlenwasserstoff r chlorovaný uhlovodík
Chordotonalorgan s chordotonální orgán
Chorion s obal embrya
Christrose e čemeřice černá
Christusdorn r růže vinná
Chromosom s chromosom
chronische Paralyse e chronická paralýza
chronische Toxizität e chronická toxicita
Chylusmagen r mízní žaludek
I iberische Biene e iberská včela
↑nahoru↑ Igel r ježek
Igelkopf r bělotrn kulatohlavý
Imago e imago, dospělec, dospělý hmyz
Imker r včelař
Imkerausbildung e včelařské vzdělání
Imkerbeil s včelařská sekyra
Imkerei e včelařství
Imkereigerät s včelařský nástroj
Imkereiprodukt s včelařský výrobek
Imkerhandschuhe e včelařské rukavice
Imkerhonig r včelí med
Imkerhut r včelařský klobouk
Imkerlehrgang r včelařský kurs
Imkerliche Beobachtung e včelařské pozorování
Imkerliteratur e včelařská literatura
Imkerpfeife e včelařská fajfka
Imkerschaft e včelaři
Imkerschulung e včelařské školení
Imkerschutzkleidung r včelařský ochranný oděv
Imkerumfrage e anketa mezi včelaři
Imkerverein r včelařský spolek
Immenkäfer r pestrokrovečník včelový
Immergrün s brčál barvínek
indische Biene e indická včela
infizieren infikovat
Inhaltstoff r im Honig látka obsažená v medu
Inkarnatklee r jetel inkarnát
Inkubation e inkubace
Innenlade r lacinie
Innenlippe e epifarynx
Innenmilbe r roztoč Acarapis n woodi
Insekt s hmyz
Insektenblütler r entomofilní rostlina
Insektizid s insekticid
Insektizidresistenz e odolnost proti insekticidu
Insel Wight-Krankheit e akarinóza
Inselbelegstation e ostrovní oplodňovací stanice
Invasion e invaze
Invertase e invertáza
Inzucht e příbuzenská plemenitba
Isolierung e izolace
Italiener Biene e italská včela, vlaška
italienische Biene e italská včela, vlaška
J Jahresfarbe für das Zeichnen e roční barva pro značkování
↑nahoru↑ Jakobsleiter e jirnice modrá
japanische Biene e japonská včela
javanische Biene e javanská včela
Johannisbeere e rybíz
Johanniskraut s třezalka tečkovaná
Jungbiene e mladuška
Jungfernbau r panenské dílo
Jungfernhoning r panenský med
Jungfernschwarm r panenský roj
Jungfernwachs s panenský vosk
Jungfernzeugung e parthenogenese
Juvenilhormon s juvenilní hormon
K Käfig r klec, klícka
↑nahoru↑ käfigen dát do klícky
Kalkbrut e zvápenatění plodu
Kaltbau r studená stavba
Kandelung e krystalizace
Kandieren kandovat, krystalizovat
Kapbiene e kapská včela
Kärntner Biene e korutanská včela
Kaste e kasta
Kasten r úl
Katzenminze e šanta kočičí
Kauf r koupě
kaukasische Biene e kavkazská včela
Kerze e svíčka
Kerzen-Docht r knot do svíčky
Kiefer e borovice
Kinn s brada
Kittharz s propolis, dluž, tmel
Kittwachs s propolis, dluž, tmel
Klammer e háček, skoba
Klärung e čeření
Klee r jetel
kleine Wachsmotte e zavíječ malý
Kletterpflanze e popínavá rostlina
Klotzbeute e klát
Kohlensäure e kyselina uhličitá
Kokon r zámotek
Kombi-Anzug r kombinéza
Koniferen e jehličnany
Königin e matka, královna, králka
Königin-Abfanggerät s odchycovač matek
Königinnenfuttersaft r mateří kašička
Königinnenkäfig r klícka na matku
Königinversandkäfig r zasílací klícka na matku
Königinzelle e matečník
Kopfkapsel e dutina hlavy
Kopfschild r čelní štítek, clypeus
Korb r koš, košnice
Korbblütler r složnokvětá rostlina
Körbericht r uznávací protokol
Korbweide e košíkářská vrba
Kornblume e chrpa
Kornelkirsche e dřín
Körung e uznávací řízení
Kotblase e výkalový vak
krabbeln lézt
Krainerbiene e kraňka
Kralle e drápek
Krampe e háček, skoba
Krankheitserreger původce choroby
Krankheitsherd r ohnisko choroby
Kreuzblütler r křížokvětá rostlina
Kröte e ropucha
Kugeldistel e bělotrn
Kunstschwarm r umělý roj
Kunstwabe e mezistěna
Kürbis r tykev, dýně
L Labialdrüse e pysková žláza
↑nahoru↑ Labialtaster r pyskové makadlo
Labium s spodní pysk
Lagerbeute e ležan
Lähmung e ochrnutí
Lachgas s rajský plyn
Länderinstitut s včelařský ústav v Hohen Neuendorfu
Landrasse e plemeno včel žijící v příslušné zemi bez zásahů plemenářů
Langlebigkeit e dlouhověkost
Längsflugmuskel r podélný létací sval
Längswabe e šrokonízký rámek
Längswabenstellung e studená stavba
Larve e larva
Lavendel r levandule
Lebensdauer e délka života
Lebensweise e způsob života
legen klást
Legestachel r kladélko
Lehrwachs s základní proužek mezistěny
Leitfähigkeit e vodivost
Leitwachs s základní proužek mezistěny
Lerchensporn r dymnivka dutá
Leukozyt r leukocyt
Libelle e vážka
lichte Weite e vnitřní (světlý) rozměr
Linde e lípa
Lindenblattlaus e mšice Aphis tiliae
lmaginalscheibe e imaginální terčík
Lochen s děrování rámků
Löwenzahn r smetánka, pampeliška
Luftfeuchtigkeit e vlhkost vzduchu
Luftröhre vzdušnice
Luftsack r vzdušný vak
Lüftung e větrání
Lumen s lumen, světlost (vnitřní průměr)
Lüneburger Stülper r lüneburgská překlopná košnice
Lungenkraut s plicník lékařský
Luzerne e vojtěška
M Madagaskarbiene e madagaskarská včela
↑nahoru↑ Mädchenauge s krásnoočko
Magazinbeute e nástavkový úl
Magenmund r česlo
Maikrankheit e májovka
Maische e směs suchého cukru, medu a vody
Majoran r dobromysl
Malpighisches Gefäss Malpighiova žláza
Mandelbaum r mandlovník
Mandibulardrüse e mandibulární žláza
männlich samčí
Märzbecher r bledule jarní
Mastdarm r výkalový vak
Maxilartaster r čelistní makadlo
Maxille e čelist
Medikament r lék
Mehlprobe e zkouška moukou
Mehrfachzucker r složený cukr, polysacharid
Mehrkosten e vícenáklady
Mehrwertsteuer e daň z přidané hodnoty
Meise e sýkora
Melanose e melanoza
meldepflichtige Krankheit e choroba, která se musí hlásit
Meloekäfer r majka
Membrane membrána
Mendelsche Vererbungsregeln e Mendelovy zákony dědičnosti
Mesenteron s žaludek
Mesothorax r středohruď
Met r medovina
Metathorax r zadohruď
Mikropyle e mikropyle
Milbe e roztoč
Milchsäure e kyselina mléčná
Mischling r míšenec
Missbildung e deformace
Mittel s přípravek
Mittelbrustring r středohruď
Mitteldarm r žaludek, středohruď
Mittelprüfstelle e zkušebna přípravků
Mittelwand e mezistěna
Mittelwandgussform e forma na odlévání mezistěn
Mobilbau e rozběrné dílo
Mobilbeute e úl s rozběrným dílem
Mohn r mák
Mohnbiene e samotářka Osmia papaverina
Mooshummel e čmelák mechový
Mörderbiene e zabijácká včela
Mortalität e mortalita, úmrtnost
Mörtelbiene e maltářka zední
Munddarm r přední část zažívacího traktu
Mundwerkzeuge e ústní ústrojí
Muster s vzorek
Mutation e mutace
Mutterkornpilz r paličkovice nachová
Muttervolk s mateřské včelstvo
Mykose e mykóza
N Nacken r šíje
nahoru nackter Schwarm r paketové včely
Nadelhölzer e jehličnany
Nährstoffangebot s nabídka živin
Nahrungsbrei r krmná kašička
Nahrungssuche e vyhledávání potravy
Nährzelle e vyživovací buňka
Nacharbeit e dodatečná práce
Nachauflaufbehandlung e postemergentní ošetření
Nachbarschaft e sousedi
Nachfrage e poptávka
Nachkommenprüfung e zkouška potomstev
Nachkongress-Ausflug r pokongresový výlet
Nachschaffungszelle e náhradní matečník
Nachschau e der Königin orientační prohlídka matky
Nachschwarm r poroj
Nachsommerpflege e péče o včelstvo v podletí
Nachziehen s tichá výměna matky
Napfschildlaus e mšice lekanie
Narbe e blizna
Nassanoffsche Drüsen Nassanovy žlázy
Natterkopf r hadinec
Naturalrechnung e naturalní evidence
Naturprodukt r přírodní produkt
Naturschutz r ochrana přírody
Nebenauge s jednoduché oko
Nebenkörper r corpora allata
Nebenwirkung e vedlejší účinek
Nebenzunge e pajazýček
Nektar r nektar
Nektarabsonderung e vylučování nektaru
Nektarium s nektarie
Nektarmessung e měření nektaru
Nektarpflanze e nektarodárná rostlina
Nektarspender r nektarodárná rostlina
Nektartracht e medová snůška
Nestgeruch r vůně včelstva
Netzauge s složené oko
Netzhaut e sítnice
(sich) niederlassen usadit se
Normalmass-Rähmchen s rámek normální míry
Nosemaseuche e nosematóza
Notschwarm r hladový roj
Nut e drážka
Nymphe e nymfa
O Obenflugloch s horní česno
nahoru obere Innenlippe epipharynx
Oberhaut e epidermis
Oberkiefer r horní čelist
Oberlader r úl horem přístupný
Oberlippe e horní pysk
Oberschenket r stehno
Obstanlage e ovocný sad
Obstbau r pěstování ovoce
Obstblütenhonig r med z ovocných dřevin
Obstgehölze e ovocné dřeviny
Ohren am Rähmchen ouška na rámku
Ohrwurm r škvor
Ochsenauge s blešník
Ochsenzunge e pilát
Okulierkäfig r školkovací klícka
Ölkäfer r majka
Ölweide e hlošina
Orientbiene e včela Apis cypria, A. syriaca, A. meda
Orientierungsflug r orientační let
Österreichischer Imkerbund Rakouský svaz včelařů
Ovizid s ovicid, přípravek ničící vajíčka
P Paarung e páření
nahoru Paketbienen paketové včely
Pappel e topol
Paralyse e paralýza
Parasit r parazit
Parthenogenese e partenogeneze
Penis r penis
Perga e plástový pyl
persische Biene e iránská včela
Pestwurz e devětsil
Pferdebohne e bob obecný
Pfingstrose e pivoňka
Pfirsichbaum r broskvoň
Pflanzenschutz r ochrana rostlin
Pflegevolk s dochovné včelstvo
Pharynx r hltan
Phazelie e svazenka
Pheromon s feromon
Pigment s pigment
Pilz r houba
Pilzkörper r houbovité tělísko
Pilzkrankheit e houbová choroba
Pollen r pyl
Pollenanlyse e pylová analýza
Pollenersatz r náhrada pylu
Pollenfalle e pylochyt
Pollenhöschen s rousek, rouska
Pollenkamm r pylový hřeben
Pollenkonservierung e konzervace pylu
Pollenkorn s pylové zrno
Pollenpflanze e pylodárná rostlina
Pollenpresse e pylové klíštky
Pollensammeln s shromažďování pylu
Pollenspender r pylodárná rostlina
Präpuppa e napřímená larva
Prätarsus r poslední chodidlový článek
Preisgestaltung e tvorba cen
Preisliste e ceník
Presshonig r lisovaný med
Probe e vzorek
Prothorax r předohruď
Puderzucker r práškový cukr
Punktauge s jednoduché oko
Puppe e kukla
Puppenhäuschen s zámotek
Puppenhemd s košilka
Putzbiene e čistička
Putzscharte e strigilis, hřebínek k čištění tykadel
Putztanz r čisticí tanec
Putztrieb r čisticí pud
Q quaken kvákat
nahoru Quartiermacher r ubytovatelka
Querbau teplá stavba
Querflugmuskel r nepřímý vertikální létací sval
Querwabenstellung e teplá stavba
Quetschen s der Bienen rozmačkání včel
Quetschhahn tlačka
Quirlschildlaus e puklice smrková
R Raas s zbytky vosku, staré plásty
nahoru Rähmchen s rámek
Rainfarn r vratič
Randvolkeffekt r efekt okrajového včelstva
Rankmade e housenka zavíječe
Raps r řepka
Rasse e plemeno, rasa
räuber loupit
Räuber r lupička
Räuberei e loupež
räubern loupit
Rauchapparat r dýmák
Räuchermittel s prostředek na zadýmování
räuchern zadýmovat
Regel e der 40 Tage pravidlo 40 dní
Reifung e zrání
Reinbegattung e čistokrevné páření
reine Rasse e čistá rasa
reinigen čistit
Reinigungsausflug r pročistný let
Reinzucht e liniový chov
Reisebericht r cestovní zpráva
Reizfütterung e podněcovací krmení
Rektaldrüse e rektální žláza
Restvolk s vyrojené včelstvo, mateřák
Retina e sítnice
Retinula e retinula
rezessiv ustupující, recesivní
Riechlappen r čichový lalok
Riesenbärenklau r bolševník
Riesenbiene e včela zlatá
Ring r segment
Ringfalte e vrátníková chlopeň
Ringkorb r kruhová košnice
Robinie e robinie, akát
Röhrchenbrut e rourovitý plod
Rosenmalve e proskurník
Rosmarin r rozmarýna
Rosskastanie e kaštan koňský, jírovec
Rotklee r jetel luční
Rübenzucker r řepný cukr
Rückengefäss s hřbetní céva
Rückenschuppe e tergit
Ruhr e úplavice, dysenterie
Rührsatb r dřevěné míchadlo
Rundbrief r oběžník včel. svazu
Rundmade e stočená larva
Rundtanz r kruhový tanec
Rüssel r sosák
Russtaupilz r čerň listová
Rüster r jilm vaz
S Sackbrut e virová nákaza
nahoru Sachverständige r znalec
Saitenorgan s strunkové ústrojí
Salbei e šalvěj
Salweide e jíva
Samen r semeno
Samenblase e semenný váček
Samenblase e der Drohne chámový vak
Samenfaden m spermie
Samenschlauch r spermální rourka
Sanddorn r rakytník
sanft mírný
Sauerbrut e hniloba plodu
Sauerdorn r dřišťál
Saugen s sání
Saugrüssel r sosák
Seimhonig r med získaný ohřátím plástů
Selbstherstellung  samovýroba
Senf r hořčice
Seuche e infekce
Schaber r rozpěrák
Schadenskommission e škodní komise
Schädling r škůdce
Schaft r násadec tykadla
Schaum r pěna
Scheibenhonig r plástový med
Scheitel r temeno
Schenkelring r příkyčlí
Schieber r zástrčka
Schied s přepážka
Schild r štít
Schilden s štítek
Schimmelpilz r plíseň
Schirmdach s přístřešek
Schlehdorn r trnka
Schleuder e medomet
Schleuderhonig r vytočený med
schleudern vytáčet, vymetat
Schlund r hltan
Schlunddrüse a hltanová žláza
Schmarotzerhummel e pačmelák
schmelzen tavit
Schneebeere e pámelník
Schorf r příškvar
Schwänzeltanz r osmičkový tanec
Schwarm r roj
Schwarmträgheit e nerojivost
Schwarmtrieb r rojový pud
Schwarzdorn r trnka
Schwarzwurz e kostival
Schwefelkohlenstoff r sirouhlík
Sickerhonig r vykapaný med
Sinneshaars smyslové chloupky
Sinneskegel r smyslový kužel
Sonnenblume e slunečnice
Sonnenwachsschmelzer r sluneční tavidlo vosku
Spätbrüter r včelstvo s pozdním začátkem
Spättracht e pozdní snůška
Speicheldrüse e slinná žláza
Speiler r košnicová loučka
Spinndrüse e snovací žláza
Spinne e pavouk
Spore e spóra
Sprosspilz r pučenka
Spurbiene e ubytovatelka
Stachel r žihadlo, žahadlo
Stachelbeere e angrešt
stachellose Bienen bezžihadlové včely
Stammkunde r stálý zákazník
Stampfhonig r lisovaný med
Stand r včelnice
Stärke e škrob
Staubbeutel r prašník
stechen bodat
Stechginster r hlodáš
Stechlust r bodavost
Stechpalme e cesmína
Stechwut e bodavost
Steinbrut e zkamenění plodu
Steingarten r skalka
Sterberate e úmrtnost
Sterilisierung e sterilizace
sterzeln větrat s vypouštěním vůně
Stigma s průduch
Stich r bodnutí
stille Umweiselung e tichá výměna matky
Stirnauge s jednoduché oko
Stock r úl s včelstvem
Stockbiene e mladuška
Stockmeisel r rozpěrák
Streckmade e napřímená larva
Stückwabenhonig r strdí
Stülperr překlopná košnice
stutzen zastřihovat
Suchbiene e slídilka
summen bzučet, hučet
surren bzučet
T Tanne e jedle
nahoru Tanz r taneček
Tarsus r chodidlo
Taster r makadlo
Tasthaar s smyslové brvy
Tastsinn r hmat
taube Brut e hluchý plod
taubes Ei hluché vajíčko
Tauhonig r medovice
tellische Biene e severoafrická černá včela
Thorax r hruď
Thymian r mateřídouška, tymián
Thymol s thymol
Toment s tomentum, obrvení zadečku
Totenkopf r smrtihlav
Totenkopfschmetterling r smrtihlav
Totenkopfschwärmer r smrtihlav
Trachee e trachea, vzdušnice
Tracheole e tracheola
Trachtbiene e létavka
Trachte snůška
Trachtkrankheit e intoxikace potravou
Tränke e napajedlo
Traube e hrozen
Traubenzucker r hroznový cukr
Trester r výtlačky
Trieb r pud
Triebfütterung e podněcování
Trockenmauer e suchá zeď
trommeln bubnovat
Trommelschwarm r vybubnované včelstvo
Tropfhonig r vykapaný med
Trophalaxis e trofalaxe, výměna potravy a informací mezi včelami
tüten týtat
U überbevölkert převčelen
nahoru Überführung e přeměna
Überhitzen s des Honigs přehřátí medu
überwintern přezimovat
Ulme e jilm
Umhängen s převěšení
umlarven přelarvovat
Umlarvlöffelchen s přelarvovací lžička
Umstülpung e vychlípení
Umtragen s des Honigs přenášení medu
Umwandlung e přeměna
Umweiselung e výměna matky
Umwelt e prostředí
unbebrütete Waben plásty, ve kterých nebyl plod
unbegattet neoplodněná
ungeschützte Lage nechráněná poloha
Unkrautvertilgungsmittel s herbicid
unreif nezralý
Unterernährung e podvýživa
Unterkiefer r čelist
Unterkinn s podbradek
Unterlippe e spodní pysk
Untersatz r nástavek
Untersuchung e šetření, vyšetřování, prohlídka
V Vagina e pochva
nahoru Varietät e varieta
Veilchen s fialka
ventral břišní
Verbrauch r spotřeba
Verdauung e zažívání
verdeckelt zavíčkovaný
Vereinigung e von Völkern spojení včelstev
Verengung e des Flugloches zúžení česna
Vererbung e dědičnost
Verfälschung e padělání
verfliegen zalétnout
Verflüssigen s des Honigs ztekucení medu
Vergissmeinnicht s pomněnka
Verhängung e kopulace
Verhonigen s des Brutnestes zamedování plodového hnízda
verhungern uhynout hladem
verkitten tmelit
Verkühlung der Brut zachlazení plodu
Verpuppung e zakuklení
Versandkäfig r zasílací klícka
verseuchen zamořit
verschimmelte Waben zplesnivělé plásty
Versicherung r pojištění
Versuch r pokus
Verwandlung e přeměna
Virus r virus
Volks včelstvo
Volksstimmung e nálada včelstva
vollkommene Verwandlung e dokonalá proměna
Vorbeugungsmassnahme e preventivní opatření
Vordach s přístřešek
Vorderbrustring r předohruď
Vorderdarm r přední část zažívacího traktu
Vorlagern s vyléhávání
Vorliegen s vyléhávání
Vorrat r zásoba
Vorschwarm r prvoroj
Vorspiel s prvý výlet mladušek
W Waage e váha
nahoru Waagstock r úl na váze
Wabe e plást
Wabendicke e tloušťka plástu
Wabengasse e ulička mezi plásty
Wabenhonig r plástový med
Wabenmeisel r rozpěrák
Wabenohr s ucho rámku
Wabenrahmen Lockkasten r roják
Wabenstetigkeit e sezení na plástech
Wabenzange e včelařské kleště
Wache e stráž
Wachsdrüse e voskotvorná žláza
Wachsertrag r výnos vosku
Wachsgewinnung e získávání vosku
Wachsmotte e zavíječ voskový
Wachsschmelzer r tavidlo vosku
Wachsschüppchen s vosková šupinka
Wachsspiegel r voskové zrcátko
Wachsverfalschung e padělání vosku
Wachszange e pylové kleště
Waldameise e lesní mravenec
Waldbestand r lesní porost
Waldtrachtkrankheit e černá nemoc
Wanderbienenzucht e kočovné včelařství
Wanderimker r kočovný včelař
Wanderlehrer r učitel včelařství
Wandern s mit Bienen kočování se včelstvy
Wandertechnik e technika kočování
Wange e líce
Warmbau r teplá stavba
Wasserhaushalt r vodní režim
Wasserjungfer e vážka
Wasserträger r nosička vody
Wasserzerstäuber r rozprašovač vody
Wegerich r jitrocel
weiblich samičí
Weide e vrba
Weiderich r kyprej vrbice
Weisel r matka, královna
Weiselbecher r mistička
Weiselkäfig r přidávací klícka
weiselloses Volk bezmatečné včelstvo
Weiselnäpfchen s mistička
weiselrichtig s matkou
weiselunrichtig bez matky
Weiselzelle e matečník
Weiselzucht e chov matek
Weissdorn r hloh
Weissklee r jetel plazivý, bílý
Wertzahlen e für Nektar und Pollen (1 -gering, 2 -gut, 3- sehr gut,
4- nur ausnahmsweise)
čísla nektarodárnosti a pylodárnosti (1 -nepatrná, 2-dobrá, 3-velmi dobrá, 4-jen výjimečně)
Wespe e vosa
Wespenstich r bodnutí vosou
Wicke e vikev
Widerhacken r vratizoubek
widerstandsfähig odolný
Widerstandskraft e gegenüber Bienenkrankheiten odolnost proti včelím chorobám
Windblütler r větrosnubná rostlina
Windel e podložka na dně úlu
Wintergemüll s zimní spad
Wintergrünöl s libavkový olej
Winterling r talovín
Wintersitz r zimní sezení
Wintertotenfall r celkový počet včel uhynulých v zimě
Wintertraube e zimní hrozen
Winterverlust r zimní ztráta
Wirrbau r stavba na divoko
Wolkenkratzerstock r mrakodrapový úl
Würger r ťuhýk
X
nahoru
Y
nahoru
Z Zahntrost r zdravínek
nahoru Zeidlerei e včelaření
Zeichenfarbe e barva značky
Zeichnen s značkování
Zelle e buňka
Zellwand e stěna buňky
Ziest r čistec
Zuckerlösung e cukrový roztok
Zügel r uzdička
Züchter r chovatel, šlechtitel
Zuchtkönigin e chovná matka
Zuchtmaterial s plemenný materiál
Zuchtstoff r plemenivo
Zulassung e von Tierarzneimitteln povolení veterinárních přípravků
Zunge e jazýček
zusetzen přidat
Zwergbiene e včela květná
Zwiebel e cibule
Zwischendarm r česlo
Zwitter r gynandromorfní včela
Zwitterbiene e gynandromorfní včela
Zyklop r kyklopská včela
zyprisch kyperský
Aktualizováno ( 08. března 2010 v 14:20 )  

Kontakt

Kontaktujte mě
Martin Vrátník
Milhostov 24
CZ-350 01  Cheb
Tel.: +420 603 488 800
E-Mail:
Datová schránka (ID): 5vo3ai
Skype: pylorus
Můžete mě kontaktovat i přes skype
Navigace: Titulní stránka Včely, med a včelaření Německo-český včelařský slovník